Broszura informacyjna Python Drive, Instrukacja montażu i Instrukcja rozwiązywania problemów zostały utworzone w formacie PDF. Do ich przeglądania niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader, który mozna pobrać z http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 

 

Broszura informacyjna Python Drive 

Instrukacja montażu

Rozwiązywanie problemów