Nedladdningssida

Python Drive-bladet, monteringsmanualen och felsökningsschemat är i PDF-format.
För att kunna ladda ner behöver Du Adobe Acrobat Reader.
Detta program kan laddas ned från http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

Python-Drive informationsblad 

Installationsmanual

Felsökningslista